Našim hlavným zámerom je spokojnosť zákazníkov, ktorú zabezpečujeme zavedeným systémom kvality podľa normy ISO 9001:2000.